Inteligentny budynek jest to określenie wysoko zaawansowanego technicznie budynku.

Inteligentny budynek posiada system czujników i detektorów oraz jeden, zintegrowany system zarządzania wszystkimi znajdującymi się w budynku instalacjami. Dzięki informacjom pochodzącym z różnych elementów systemu, budynek może reagować na zmiany środowiska wewnątrz i na zewnątrz, co prowadzi do maksymalizacji funkcjonalności, komfortu i bezpieczeństwa, minimalizacji kosztów eksploatacji i modernizacji oraz ograniczenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń. System inteligentnego budynku nie powinien wpływać negatywnie na ludzi znajdujących się w jego środowisku.

System fibaro

Oświetlenie

Okna i drzwi

Czujniki

Klimat

Kamery

Intercom

Rolety

Multimedia

Brama

Sceny

Alarmy

Zraszacze


Sterowanie oświetleniem polega na ręcznym, półautomatycznym lub automatycznym ustawieniu różnych funkcji oświetlenia zależnie od wymagań użytkownika lub warunków zewnętrznych. Można sterować zapalaniem i gaszeniem światła oraz zmianą jego natężenia (ściemnianie i rozjaśnianie).
Sterowanie oświetleniem może odbywać się na bardzo różnych poziomach – od ręcznego ustawienia wymaganego natężenia światła za pomocą ściemniaczy po pełną automatyzację uwzględniającą porę dnia, natężenie światła zewnętrznego, otwieranie i zamykanie drzwi oraz obecność domowników.

System alarmowy i monitoringu to różnego rodzaju urządzenia, których najważniejszym zadaniem jest ochrona domu przed niepożądanymi osobami. Systemy alarmowe i monitoringu mogą być także wykorzystywane do informowania o zagrożeniach pożarowych. W systemach alarmowych mających zadanie zabezpieczenia przed włamaniami wykorzystuje się różnego rodzaju czujki podczerwieni reagujące na ruch. Oprócz czujników podczerwieni montowane są także specjalne czujniki magnetyczne, które zabezpieczają okna i drzwi przed włamaniem. Tego typu systemy aktywowane lub dezaktywowane są za pomocą specjalnego kodu, który wprowadzany jest do systemu za pośrednictwem klawiatury. Systemy alarmowe nie są zbytnio skomplikowane w obsłudze, a zwiększają bezpieczeństwo danego obiektu. System alarmowy ma za zadanie automatycznie poinformować policję o zaistniałych okolicznościach, uruchomienie syren alarmowych mających odstraszyć intruza i zwrócić uwagę ew. przechodniów. Doskonałym uzupełnieniem systemu alarmowego jest system monitoringu. System monitoringu złożony jest z szeregu kamer przemysłowych i urządzeń rejestrujących. Kamery cały czas rejestrują obraz zarówno w budynku jak i na zewnątrz. Materiał nagrywany jest za pomocą rejestratorów. W przypadku jakiegokolwiek incydentu materiał nagraniowy może posłużyć jako dowód w sprawie.

Kontrola dostępu w inteligentnym domu jest ściśle zintegrowana z systemem alarmowym i jest jednym z elementów (oprócz systemu alarmowego i monitoringu) skutecznej ochrony domu przed wtargnięciem osób nieupoważnionych.

System przeciwpożarowy jest kolejnym bardzo ważnym elementem inteligentnego domu. Jego podstawowym zadaniem jest czynna ochrona inteligentnego domu i jego użytkowników przed pożarami. Każdy system przeciwpożarowy składa się z dwóch podstawowych elementów: czujniki dymu i temperatury, bezprzewodowa sieć przeciwpożarowa (element odpowiedzialny za gaszenie pożarów). Skuteczna walka z pożarami możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki współpracy między tymi dwoma elementami systemu. Priorytetowym zadaniem systemu przeciwpożarowego jest lokalizacja punktu w którym wybuchł pożar. W przypadku wybuchów system jest bezradny i zazwyczaj ulega uszkodzeniu. Jednak w przypadku najczęstszych domowych pożarów jest wyjątkowo skuteczny. Ponadto, większość systemów przeciwpożarowych posiada swoje centrale w najbliższej straży pożarnej. W przypadku wykrycia pożaru system natychmiastowo wysyła sygnał do centrali straży pożarnej, co pozwala na szybką interwencję strażaków.

To są tylko przykłady systemów, które można zastosować w Inteligentnym budynku. Wiele innych systemów można tworzyć i łączyć je ze sobą, jedynym ograniczeniem podczas tego procesu może być tylko wyobraźnia.

Skontaktuj się z nami, a dołożymy wszelkich starań, aby spełnić Twoje oczekiwania. >>Kontakt<<